Glazbeni poučak

CAPPELLA JUSTINOPOLITANA

MARINO KRANJAC, viella, rebek, gajde, sopele, salterio, gittern, rauschpfeiffe, lutnja, renesansna gitara, vokalANA BIRSA KRUŠEC, flauteVERONIKA VIŽINTIN, tamburin, bubanjJANEZ JOCIF, ghironda, gajde, flauta, portativ, šalmaj, krummhorn

Glazba u srednjem vijeku: sakralna i svjetovna

Marino Kranjac, osnivač ansambla, rođen je u Labinu i već dugo godina proučava staru glazbu. Ansambl nam dolazi iz Kopra a ime je dobio po starom nazivu grada: Justinopolis. Cappella je srednjovjekovni izraz za glazbeni sastav. Članovi ansambla koriste autentične replike povijesnih glazbenih instrumenata u raznim kombinacijama zvuka i sastava.

Date
20.09.2023
Lokacija
CMM, Rovinj-Rovigno
Organizator
Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno / HDGU ogranak Pula