Između Dajle i Kopra: knjižnica grofa Francesca Grisonija

Izbor iz bogatog knjižnog fonda te arhivska i muzejska građa vezana uz grofa Francesca Grisonija (1772. – 1841.), koparskog plemića, humanista i prosvjetitelja koji je imao svoj posjed i palaču u Dajli, nedaleko od Novigrad.

» Opširnije

Od
18.05.2021
Do
18.06.2021
Lokacija
Muzej-Museo Lapidarium , Novigrad-Cittanova
Organizator
Muzej-Museo Lapidarium
+385 52 726 582
+385 52 726 582