Centripetalne fuge - samostalna izložba

Centripetalne fuge - samostalna izložba

Samostalna izložba - Centripetalne fuge

Nove slike Vatroslava Kuliša

Od
23.04.2021
Do
15.05.2021
Lokacija
Centro multimediale, Rovinj-Rovigno
Organizator
Pučko Otvoreno Učilište Grada Rovinja-Rovigno